Naujienos

Puslapis 1 iš 53  > >>

16-05-20
Šių metų birželio 17-19 d. Karklėje, Klaipėdos r., įvyks tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Sąskrydyje dalyvaus Lietuvos savivaldybių kaimo bendruomenių atstovai.
Maloniai Jus kviečiame atvykti į Respublikinį Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį!
PROGRAMA
Birželio 17 d.
18.00-20.00   Kaimo bendruomenių sutikimas , įsikūrimas
20.00-00.00   Suvalkietiškas subatvakaris
Birželio 18d.
10.00-11.00   Visuotinė mankšta
11.00-12.00   Kaimo bendruomenių sutikimas, kiemelių įrengimas
12.00–12.30  Teatralizuotas sąskrydžio atidarymas, svečių sveikinimai
13.00–15.00   Pasivaikščiojimas po skėčių alėja, diskusijų kavinės,
amatininkų dirbtuvių bei bendruomenių kiemelių lankymas
15.00–17.00   Alternatyvios sportinės varžytuvės „ Drąsūs, stiprūs, gražūs“
18.00–19.00   Nugalėtojų apdovanojimai
19.00–20.00   Jaunimo „ deimančiukų“ koncertas
20.00–21.00   Bendruomenių norų išsipildymo akcija
21.00- 23.00   Lauko kino teatras. Filmų retrospektyvas atidaro "Valstybės kino
metraštis. Kaimo bendruomenės 2007“ ir kt. įdomybės
22.00- 00.00   Socialinis vakaras „ Laužo šviesa“
Birželio 19d
10.00-11.00  Visuotinė mankšta
11.00-12.00 Vėliavų nuleidimas, sąskrydžio uždarymas
Organizatorius “Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga”
16-03-15

Š. m. kovo 17 d. 17.30 val. šaukiamas Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta - Širvintų r. savivaldybės administracijos salė, 2 aukštas, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Susirinkimas šaukiamas vadovaujantis Širvintų r. VVG įstatais.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Gautų prašymų nagrinėjimas.

2. Širvintų r. VVG valdybos veiklos ataskaita.

3. Finasinė ataskaita už 2015 metus.

4. Širvintų r. VVG  pirmininko veiklos ataskaita.

5. Del Širvinų r. VVG pirmininko  rinkimo, pasibaigus  trijų metų buvimo šiose pareigose laikotarpiui.

6. Einamieji reikalai.

 

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti visuotiniame  susirinkime deleguotus į  Širvintų VVG vietos valdžios, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, įstaigų atstovus, verslo atstovus. Jūsų visų dalyvavimas svarbus.

Prašytume patvirtinti apie Jūsų dalyvavimą susirinkime: tel.: (8  382) 53 334; (mob.): 8 684 58409,   el.p. sirvintuvvg@gmail.comvita.janaviciene@gmail.com

16-02-22

Informuojame, kad nuo 2016 m. vasario 1 d.  Širvintų r. VVG administracijoje dirba 2 darbuotojai.

Administravimo vadovė Vita Janavičienė dirba  0,5 etato, buhalterė Žavinta Zarubienė dirba  0,5 etato. Darbo laikas nuo 8.00 iki 12.00 val.

Administratorė  Rita Kacevičienė nuo 2016 m. vasario 2 d. motinystės atostogose.

Dėl Jums kylančių klausimų, susitikimų laiko suderinimo prašome kreiptis: el. p. sirvintuvvg@gmail.com, tel. + 370 684 58409; el. p. zzarubiene@gmail.com, tel. +370 609 93808

VVG administracijos informacija

 

16-01-13

Širvintų rajono vietos veiklos grupė 2015 m. rugsėjo 30 d.  Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką (Nr. 42VS-KV-15-1-06812-PR001) vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą.

2015 m. lapkričio mėn. 25 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo, kad  atliktas teigiamas Širvintų r. VVG paraiškos tinkamumo vertinimas.  Paraiška ir VPS perduota į tolesnį Atrankos taisyklėse numatytą vertinimo etapą.

Strategijoje didžiausia parama bus skirta verslo projektų rėmimui. Akcentuojamas darbo vietų ir naujų paslaugų kūrimas, bendruomeninis bei socialinis verslas, jaunimo ir jaunų šeimų užimtumo didinimas, investicijos į viešąsias erdves. Naujojo laikotarpio kvietimai teikti paraiškas planuojami 2016 m. pabaigoje. Daugiau išsamesnės informacijos galite gauti adresu:  Vilniaus g. 61, 418 kab., 420 kab., LT-19120 Širvintos.

Telefonai pasiteiravimui: (8  382) 53 334, (mob.) 8 684 58409, el. p. sirvintuvvg@gmail.com

Širvintų r. VVG informacija

15-12-29

Žemės ūkio ministerija kviečia dalyvauti seminaruose, kurie vyks 2016 metų sausio 8 d. (penktadienį), 11.00 val. Šiaulių rajono  savivaldybėje Vilniaus g. 263, Šiauliai, ir sausio 15 d. 10.00 val. (penktadienį) Utenos rajono savivaldybėje Utenio a. 4, Utena.

Renginių tema – „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės LEADER įgyvendinimo aktualijos".

Renginyje kviečiami dalyvauti kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių atstovai ir visi kam aktuali šį seminaro tema.

Maloniai prašome pasirinkti Jums tinkamą datą ir į renginį registruotis telefonu +370 62234195 arba e.paštu info@ministerium.lt

Seminaras yra nemokamas.

Su pagarba,

LR Žemės ūkio ministerija