Naujienos

Puslapis 1 iš 56  > >>

16-11-16

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, atsižvelgdamas į vietos veiklos grupių poreikį mokymams, 2016 m. lapkričio 18 d. Utenos VVG patalpose, Taikos g. 6, Utena, organizuoja mokymą tema  „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ (kodas 596131007).

Širvintų rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvaus mokyme,    tiesiogiai susijusiame su Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimu ir  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu metodo taikymu.

Širvintų r. VVG informacija

16-11-14

Širvintų r. VVG ir kaimo bendruomenių atstovai 2016 m. lapkričio 11 d. dalyvavome Aleksandro Stulginskio universitete 7-oje mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“. Organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse vyko intensyvios diskusijos 4 temomis.

  1. Kūrybinėje dirbtuvėje „Regioninių produktų ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimo inicijavimas“ dalyvavo  VVG administravimo vadovė Vita Janavičienė.
  2. Kūrybinėje dirbtuvėje „ Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą“ dalyvavo VVG pirmininko pavaduotojas Vidmantas Mateika ir VO Lapelių bendruomenės pirmininkė Daiva Drazdauskienė.
  3. Kūrybinėje dirbtuvėje „Sveiką gyvenseną puoselėjančių bendruomenių tinklo kūrimas“ dalyvavo VVG narys Jonas Obolevičius.
  4. Pranešimą „ Lietuvos kaimo bendruomenių įtraukimas į Šv. Jokūbo kelio kūrimą“ konferencijoje išsamiai pristatė Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Valdas Kilpys.


Konferencijos pabaigai buvo  pateikti  visų kūrybinių dirbtuvių diskusijų, keltų problemų, įžvalgų apibendrinimai.

Širvintų r. VVG administravimo vadovė

Vita Janavičienė

 

16-10-14

Žemės ūkio ministerija š.m. spalio 18 d., 10.00 val. organizuoja  seminarą vietos veiklos grupių atstovams tema  Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ . Seminaro vieta - Anykščių menų inkubatoriaus konferencijų salė, J. Biliūno g. 53, 29110 Anykščiai.

Programa:

9:30 – 10:00 registracija, sutikimo kava;

10:00 – 12.00 Pranešimas: Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“. (Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento atstovas);

12.00 – 13.00 Pietūs;

13:00 – 13.30 Klausimai, diskusijos, seminaro apibendrinimas.


16-10-03

2016 m. spalio 5 d. 17.30 val. (trečiadienį) šaukiamas Širvintų r. VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl 2015-2020 m. Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) patikslinimo.

2. Einamieji reikalai.

Posėdžio vieta: Vilniaus g. 61, 420 kab. Širvintos
16-09-27

Š. m. rugsėjo 22-23 d. Europos Komisijos ir šalies valdžios institucijų, vietos veiklos grupių, verslo ir mokslo, regioninės valdžios bei kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai, jų  socialiniai partneriai dalyvavo   Giraičių k.  Dubingių sen., Molėtų r.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos surengtame forume–diskusijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“.  Į renginį susirinko visi, kurie prisidėjo prie Lietuvos LEADER programos istorijos kūrimo, projektų įgyvendinimo.

Renginio pranešimai, diskusijos,  pateikti atsakymai į  klausimus pagilino vietos veiklos grupių atstovų žinias, pradėjus įgyvendinti kaimo vietovių ir dvisektores vietos plėtros 2014–2020 m. strategijas.

Pozityviai nuteikė EK žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato skyriaus vadovo Felix Lozano Gallego pasiūlymas nacionalinėms vadovaujančioms institucijoms VVG problemas spręsti lanksčiau, kad atsižvelgiant į geras iniciatyvas būtų galimybių pakeisti kai kurias idėjas.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovo prof. dr. Boguslavo Gruževskio įžvalgos dėl darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse, sukėlė auditorijai nemažai klausimų. Profesorius atkreipė dėmesį, kad LEADER gali sukurti socialinės integracijos paslaugas, kurioms galimybės atsivertų tik bendradarbiaujant su Savivaldybėmis.

Plačiau apie renginį: http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/leader-galimybe-zmogui-bendruomenei-ir-kaimui

 

Širvintų r. VVG administravimo vadovė

Vita Janavičienė