Strategijos 2023-2027 m. projektas.

2023-05-23 d. Širvintų r. VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 82 buvo patvirtinta Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2023-2027 m. vietos plėtros strategija. 2023-05-30 Nacionalinei mokėjimo agentūrai  pateikta paraiška, siekiant finansavimo naujam 2023-2027 metų laikotarpiui priemonei „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER). pateikta 

Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija 2023-2027 m., pateikta NMA vertinimui (I dalis), (II dalis).

Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektas. 

Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektpristatymas.

Kviečiame parengtam strategijos projektui teikti pasiūlymus ir/ar pastebėjimus. Forma  

Pasiūlymus ir pastabas, galite pildyti iki gegužės 5 d.