Patvirtinta Širvintų r. VVG 2023-2027 m. strategija

 
2023 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu asociacijos – Širvintų rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) naujojo 2023-2027 m. laikotarpio vietos plėtros strategijai (toliau -Strategija) patvirtinta parama.
Strategija sulauks 1 248 721,00 Eur paramos dydžio krepšelio.

Lėšos tarp VPS priemonių paskirstytos atliepiant į rajono kaimo gyventojų, bendruomenių poreikius ir VVG teritorijos situacijos analizę.

VPS numatytoms priemonėms išlaidų dalis paskirstyta taip:

  •  -ne žemės ūkio verslo pradžiai ir plėtrai numatyta 700 000,00 Eur parama (70 proc. vietos projektams įgyvendinti skiriamos paramos sumos);
  • -kaimo bendruomenių ir NVO iniciatyvų įgyvendinimui – 100 000,00 Eur parama (12 proc) ;
  • -socialinio verslo kūrimui ir plėtrai- 120 000,00 Eur parama (10 proc);
  • – infrastruktūros gerinimui, kuriant patrauklią aplinką 80 000,00 Eur parama (8 proc).

Su Strategijos dokumentu galima susipažinti Širvintų r. VVG svetainėje