Kvietimas į VVG valdybos posėdį

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas visuotinis karantinas, Širvintų r.  VVG organizuoja valdybos narių posėdį rašytine procedūra – elektroniniu paštu. Posėdis vyks nuo 2021 m. sausio 28 d. iki sausio 29  d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu [email protected].


Skaityti toliau…

Planuojamas vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis

Vadovaudamiesi LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), informuojame, kad 2021 m. sausio 21 – vasario 2 dienomis vyks PAK posėdis.


Skaityti toliau…

Kaimo bendruomenės kviečiamos pasinaudoti valstybės parama

Žemės ūkio ministerija vėl kviečia teikti nacionalinės paramos paraiškas savo veiklai finansuoti. Paraiškos bus renkamos nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.


Skaityti toliau…

Skelbiame konkursą!

Kviečiame kaimo bendruomenes ir kitas kaimo bendruomenines organizacijas dalyvauti projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvių „Vietovių įvaizdžio formavimas“ vietovių atrankos konkurse.


Skaityti toliau…

Džiugi žinia!

Kvietimo Nr. 8 metu buvo gautos 9 paraiškos, iš jų: 1 paraiška verslo plėtrai, 3 – verslo pradžiai, 1 – bendruomeninio verslo plėtrai, 1 – žemės ūkio produktų perdirbimui, 1 – trumpųjų maisto grandinių sukūrimui, 2 – viešųjų erdvių sutvarkymui.

Paraiškų pateikimas karantino metu

Prašome pareiškėjų dėl paraiškos pateikimo – priėmimo laiko susisiekti su Širvintų r. VVG administracijos darbuotojais telefonu arba el. paštu. Paraiškos bus priimamos tik pateikus asmeniškai arba per įgaliotus asmenis.


Skaityti toliau…