ĮVYKO INFORMACINIS SUSITIKIMAS

Širvintų r. VVG administracija š. m.  balandžio 24 d. organizavo Širvintų r. VVG 2023–2027 m. strategijos  pristatymui  informacinį  susitikimą.

Renginio metu buvo pristatyta  Širvintų r. VVG 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos naujos finansinės galimybės  verslų kūrimui, nevyriausybinio sektoriaus plėtrai, infrastruktūros gerinimui.

Susitikime atkreiptas dėmesys, kad dalyvaujant priemonėje, skirtoje verslo kūrimui ir plėtrai, svarbu sumanumas, inovacijos, užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus.

Naujos strategijos pirmasis kvietimas dalyvauti priemonėje „Verslo pradžia ir plėtra“ planuojamas skelbti 2024 metų IV ketvirtyje.