Kvietimas į vietos projektų atrankos komiteto posėdį

Informuojame, kad Širvintų rajono vietos veiklos grupė 2019 m. sausio 8 dieną, 12.00 val. organizuoja Kvietimo Nr. 3 vietos projektų (toliau – VP) atrankos komiteto posėdį.

Posėdis vyks Širvintų r. VVG patalpose, Vilniaus g. 61, 418 kab., Širvintos. Kviečiame VP atrankos komiteto narius ir narius-stebėtojus dalyvauti VP atrankos komiteto posėdyje.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl vietos projektų atrankos darbo reglamento patvirtinimo;
  2. Dėl vietos projekto Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-3-1-2018 atrankos.

Posėdžio medžiaga VP atrankos komiteto nariams ir nariams-stebėtojams išsiųsta el. paštu.