Skirta parama filmų kūrimo verslui

2021 m. balandžio 15 d. NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktoriaus įsakymu Nr. BR1-129  MB „Kolibrio filmai“ projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-8-1-2020 „MB „Kolibrio filmai“ verslo plėtra“ įgyvendinti skirta iki 25 930,00 Eur be PVM dydžio parama.

Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4.

Projekto tikslas – Širvintų VVG teritorijoje išplėsti esamą filmų kūrimo paslaugas teikiantį verslą.

Projekto uždaviniai:

  1. Išplėsti ir modernizuoti pelningai veikiančią filmų kūrimo paslaugas teikiančią įmonę;
  2. Sukurti 0,75 etato naują darbo vietą.

Įgyvendinus projektą bus įsigyta įvairi įranga (filmavimo kameros su priedais, apšvietimo įranga, kompiuteriai, monitoriai su priedais, baterijos ir krovimo stotelės, duomenų laikmenos su priedais, kameros stovai, dėklai, garso įrašymo įranga, kameros stabilizatoriai, objektyvai) ir teikiamos aukštos kokybės trumpos trukmės užsakomųjų filmų (komercinių, muzikinių, dokumentinių ir pan.) kūrimo paslaugos.

Bus sukurta 0,75 etato darbo vieta – operatoriaus padėjėjo ir išlaikyta 1,25 etato darbo vietos – vadovo ir operatoriaus padėjėjo.