Širvintų rajono VVG strategijos keitimas

    Širvintų r. vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos posėdžio š. m. kovo 15 d. sprendimu (protokolas Nr.80), nutarta pakeisti
Širvintų r. VVG įgyvendinamą vietos plėtros strategiją, planuojant iki 5 proc. papildomų lėšų, t. y. 66 891,00 Eur sumą. Papildoma suma bus skirta tik vietos projektų finansavimui.

Atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos atliktus Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) taisyklių pakeitimus, sudaryta galimybė papildomai numatyti iki 5 proc. nuo Vietos plėtros strategijos sumos virškontraktavimą. Suderinusi dokumentų pakeitimus su Nacionaline mokėjimo agentūra, Širvintų r. VVG virškontraktavimo lėšas skirs įrašytiems rezervinių vietos projektų sąraše daugiausiai atrankos balų surinkusiems vietos projektams pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER19.2-6.4 ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER19.2-6.2.