Paraiškų pateikimas pandemijos metu

Prašome pareiškėjų dėl paraiškos pateikimo – priėmimo laiko susisiekti su Širvintų r. VVG administracijos darbuotojais telefonu arba el. paštu.

Paraiškos bus priimamos tik pateikus asmeniškai arba per įgaliotus asmenis.

Vietos projektų paraiškos priimamos pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Dėl priėmimo laiko kreiptis šiais kontaktais: el. p. [email protected] ir telefonais: 8 609 93838 arba 8 684 58409.

Primename, kad vadovaujantis vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu, turi būti pateikiamas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir kiti reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu.

Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą.

Kvietimo informacija skelbiama skiltyje Projektų Pareiškėjams-Kvietimai.