Pagal parengiamąją paramą tęsiamas projekto įgyvendinimas

Širvintų rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG)  projektas “Širvintų rajono 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos  sritį „Parengiamoji parama“ planuojamas įgyvendinti iki 2024 m. kovo 31 d.

Širvintų r. VVG, vadovaudamasi  Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, pateikėme  paraišką dėl prisidėjimo Savivaldybės biudžeto lėšomis projektui  konsultacijoms, susijusioms  su vietos plėtros strategijos rengimu ir pasiruošimu ją administruoti. Širvintų rajono savivaldybės administracija skyrė 2 (du)  tūkstančius Eur prisidėjimui prie projekto.

Gegužės 30 d. pateikėme paraišką, siekiant finansavimo naujam 2023-2027 metų laikotarpiui priemonei „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER). Širvintų r. VVG  2023-2027 m. vietos plėtros strategijos projektui, pateiktam  Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), tikimės, kad skyrus  paramą  iki 1 248 721,00 mln. bus kuriamos naujos darbo vietos, skatinama socialinė įtrauktis ir vietos plėtra rajono kaimiškose vietovėse.