Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pritarė dar vienam projektui

Širvintų rajono vietos veiklos grupę, asociaciją (toliau – VVG)  džiugina tai, kad  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje,  buvo pritarta   dar vienam projektui, pateiktam  Širvintų r. VVG Kvietimui Nr. 11.

Širvintų r. VVG strategijos lėšų parama paskirta VšĮ „Globalūs projektai“ vietos projektui „Mokymai- kūrybinės dirbtuvės „Gamtos, kultūros ir verslo objektų įtraukimas kuriant interaktyvų turistinį Širvintų rajono žemėlapį“ (ŠIRV-EURI-1C-M-11-3-2023/42VS-PV-23-1-00068-PR001) skirta  6 453,00  Eur (be PVM) parama. Pagal Širvintų r. VVG strategijos priemonę VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 vietos projektu bus surengti 2 dienų  mokymai, kuriuose sudalyvaus 7 dalyviai. Mokymų-kūrybinių dirbtuvių metu su projekto dalyviais bus  ieškoma sprendimų -kaip  apjungti gamtos, kultūros ir verslo paslaugas sudarant interaktyvų Širvintų rajono žemėlapį. Nuo 2009 m. Širvintų rajone nelikus Turizmo verslo informacinio centro (toliau – TVIC) ), struktūrizuotos turizmo ir verslo informacijos stoka lemia tai, kad išskyrus Kernavę, rajoną aplenkia turistai, potencialūs rajono lankytojai. Sukūrus interaktyvų žemėlapį būtų išplėsta sklaida, inovacija  prisidedanti prie Širvintų rajono socialinio-ekonominio gyvybingumo.