Kvietimui Nr. 11 gautos net 9 paraiškos

2023 m. sausio 23 dieną baigėsi Kvietimo Nr. 11 paraiškų rinkimo laikas.

Džiugu pranešti, kad Kvietimo Nr. 11 metu buvo gautos 9 paraiškos, iš jų: 

  • 2 paraiškos priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER19.2-6.2.
  • 3 paraiškos priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sričiai “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” LEADER-19.2-6.4
  • 3 paraiškos priemonei „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius – NVO)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1
  • 1 paraiška priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

Sekite VVG naujienas!!!