Baigtas „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2023-2027 m. vietos plėtros strategija“ kokybės vertinimas

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2023 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ Nr. 3D-4 ( toliau – Taisyklės) ir Taisyklių XII skyriaus „VPS ir paraiškos vertinimas“ nuostatomis, yra baigtas Širvintų rajono vietos veiklos grupės paraiškos, pateiktos 2023 05 30, ir su paraiška pateiktos vietos plėtros strategijos ( toliau -VPS) , įgyvendinamos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ (toliau – Priemonė), vertinimą. Vertinimo metu nustatyta, jog VPS pridėtinė vertė (kokybė) įvertinta 85 balais pagal Taisyklėse numatytus atrankos kriterijus.

VPS vertinimo ataskaita ir galutinis VPS variantas yra perduotas ŽŪM.

Širvintų rajono vietos veiklos grupė rengdama „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją“ siekė surinkti 85 balus ir džiugu sulaukti tokių naujienų, kad pasiekta 100 proc. suplanuoto rezultato.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie strategijos rengimo, dėkojame konsultantei Erikai Ribašauskienei, kurios žinių ir patirties dėka pavyko greitai ir sklandžiai parengti vietos plėtros strategiją. Dėkojame Širvintų rajono savivaldybės administracijai už prisidėjimą rengiant vietos plėtros strategiją.