Planuojamas valdybos posėdis

Š. m. gegužės 13 d. 12.45 val., VVG buveinėje (Vilniaus g. 61, 420 kab., Širvintos) planuojamas VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus  Nr. 5 paskelbimo  VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2;

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus  Nr. 5 pakartotinai VPS priemonėms ir veiklos sritims, kurioms  nepanaudotos paramos lėšos;

3. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r. VVG administracijos darbuotojui;

4. Einamieji reikalai.