Kviečiame VVG narius į susirinkimą

Š. m. kovo 20 d. 17.30 val. vyks Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta:  kavinės „LELIJA“  salė,  Plento g. 54, Širvintos.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

Registracija. Sutikimo kava.1.   Dėl pateiktų prašymų nagrinėjimo.

2. Širvintų r. VVG valdybos veiklos ataskaita (teikia pirmininkė Ingrida Baltušytė- Četrauskienė).

3. Širvintų r. VVG   veiklos ataskaita (teikia VVG pirmininkas Mindaugas Korsakas).

4. Finansinė ataskaita už 2018 metus (buhalterė Lina Gotovskienė).

5. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo (administravimo vadovė Vita Janavičienė).

6. Dėl  Širvintų r. VVG pirmininko  rinkimo, pasibaigus  trijų metų buvimo šiose pareigose laikotarpiui.

7. Einamieji reikalai.