Skirta parama išplėsti asociacijos „Šeimų bendrystė“ ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo veiklą

2021 m. gegužės 17 d. NMA  direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-161 Asociacijos „Šeimų bendrystė“ projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020  Asociacijos „Šeimų bendrystė“ veiklos plėtra“ įgyvendinti skiriama iki 37 360,00 Eur be PVM dydžio parama.

Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonės„NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), LEADER-19.2-SAVA-1.

Projekto tikslas – išplėsti asociacijos „Šeimų bendrystė“ ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo veiklą, įkuriant kompiuterių klasę ir virtuvę Širvintų VVG teritorijoje Bagaslaviškyje esančiame darželyje – mokykloje.

Projekto uždaviniai:

  1. Darželyje – mokykloje įkurti virtuvę ir pradėti teikti maitinimo paslaugas vaikams;
  2. Darželyje – mokykloje įkurti modernią kompiuterių klasę;.
  3. Sukurti 1,2 etato naujas darbo vietas.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Įgyvendinus projektą bus įsigyta IT įrangos komplektas, virtuvės baldų ir įrangos komplektas, verslo plano konsultavimo paslaugos ir teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugos.

Bus sukurta 1,2 etato darbo vietos (virėjo – 0,6 etato ir IT administratoriaus – 0,6 etato) ir išlaikyta 11,2 etato darbo vietų.