Širvintų r. VVG visuotinis narių susitikimas

Informuojame, kad Širvintų r. VVG visuotinis narių susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 28 d. 17,00 val.

Vieta: „LELIJA“  UAB salė,  Plento g. 54,  Širvintos.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

Registracija. Sutikimo kava.

1. Dėl pateiktų prašymų nagrinėjimo;

2. Dėl pritarimo  Širvintų r. VVG valdybos nario pakeitimui;

3. Dėl Širvintų r. VVG pirmininko ataskaitos (pridedama);

4. Dėl Širvintų r. VVG Valdybos ataskaitos (pridedama);

5. Dėl Širvintų  r. VVG finansinės ataskaitos už 2021 m. (pridedama);

6. Einamieji reikalai. („Sumanių kaimų konsepcija“ naujojo programavimo laikotarpiui).

Širvintų r. VVG  vietos plėtros strategijos  (toliau -VPS)  įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA)    pažangos vertinimo finansinius, fizinio rezultatyvumo ir darbo vietų kūrimo rodiklius pasiekti ir viršyti.  NMA vadovaudamasi VPS administravimo taisyklėmis atlikusi rezultatyvumo vertinimą informavo, kad  Širvintų r. VVG skiria papildomas lėšas strategijos įgyvendinimui, pratęsiant VPS įgyvendinimui  pereinamąjį laikotarpį (2021 m. ir 2022 m.).