Širvintų r. VVG visuotinis narių susirinkimas

Širvintų r. VVG visuotinis narių susirinkimas 2021 m. rugsėjo 09 d. 16,30 val.

Vieta: „LELIJA“  UAB salė,  Plento g. 54,  Širvintos.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

Registracija. Sutikimo kava.

1. Dėl pateiktų prašymų nagrinėjimo.

2. Dėl Širvintų r. VVG valdybos narių pakeitimo.

3. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo (administravimo vadovė Vita Janavičienė).

4. Einamieji reikalai.

Širvintų r. VVG  vietos plėtros strategijos  (toliau -VPS)  įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA)    pažangos vertinimo finansinius, fizinio rezultatyvumo ir darbo vietų kūrimo rodiklius pasiekti ir viršyti.  NMA vadovaudamasi VPS administravimo taisyklėmis atlikusi rezultatyvumo vertinimą informavo, kad  Širvintų r. VVG skiria papildomas lėšas strategijos įgyvendinimui, pratęsiant VPS įgyvendinimui  pereinamąjį laikotarpį (2021 m. ir 2022 m.).