Širvintų r. VVG valdybos narių posėdis

2021 m. kovo 17 – 22 dienomis, iki 17.00 val. skelbiamas  Širvintų r. VVG valdybos narių posėdis, taikant rašytinę procedūrą.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl lėšų perskirstymo tarp Širvintų rajono 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemonių ir Kvietimo Nr. 8 biudžeto sumos padidinimo trūkstama lėšų suma.
  2. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos keitimo (pridedama VPS 9, 10, 11 ir 12 dalys).
  3. Einamieji klausimai: dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r. VVG administracijos darbuotojams; dėl Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijos darbuotojų pareigybių aprašymų dalinio pakeitimo; dėl vietos projektų bylų kopijų 2007 -2013 m. vietos plėtros strategijos  naikinimo komisijos sudarymo; dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo; dėl teritorinio bendradarbiavimo  projekto „Žydinti Lietuva“ įgyvendinimo ir  „Vietovių įvaizdžio formavimas“ dirbtuvių planavimo.