Planuojamas Kvietimas Nr.9

Širvintų r. VVG skelbia Kvietimą Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas.

Finansavimo sąlygų aprašai bus paskelbti artimiausiu metu. Paraiškos bus renkamos nuo 2022-01-03 iki 2022-02-25.

Kvietimas Nr. 9
Širvintų r. VVG planuoja rinkti paraiškas pagal šias priemones/veiklos sritis
1. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” LEADER-19.2-6.4
2. Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2

Sekite VVG naujienas!!!