Pasirašytos dvi vietos projektų sutartys

Džiugu pranešti, kad rugpjūčio mėnesį buvo pasirašytos dvi vietos projektų sutartys iš kvietimo Nr. 9.

Vadovaujantis NMA direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. BR1- 218 informuojame, kad Deivido Čičiūno projektui Nr. ŠIRV-EURI-6A-D-9-4-2022 (NMA Nr. 42VS-PV-22-1-01493- PR001) „Deivido Čičiūno verslo plėtra“ įgyvendinti skiriama iki 67 136,00 Eur (be PVM) dydžio parama su 64,00 proc. paramos intensyvumu, pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas LEADER-19.2.  Įgyvendinus projektą bus įsigytas ekskavatorinis krautuvas, kuriuo pareiškėjas teiks užsakomuosius žemės kasimo darbus Širvintų rajone. Laukiamas rezultatas – sukurtos naujos darbo vietos (1,5 etato).

Vadovaujantis NMA direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. BR1- 218 informuojame, kad Mindaugo Mašalo projektui Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-9-2-2022 (NMA Nr. 42VS-PV-22-1-03676-PR001) „Mindaugo Mašalo žemės ūkio produktų perdirbimo veikla“ įgyvendinti skiriama iki 40 376,00 Eur (be PVM) dydžio parama su 70,00 proc. paramos intensyvumu, pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ kodas LEADER-19.2-4.2. Įgyvendinus projektą bus įsigytas krovininis automobilis su antstatu, kuriuo pareiškėjas galės išvežioti  konservuotas ir apdirbtas savo ūkyje užaugintas daržoves. Laukiamas rezultatas – sukurta nauja darbo vieta (1 etatas).