Parengiamoji parama

Pasirašyta Širvintų r. VVG  parengiamosios paramos sutartis.

  • Širvintų r. VVG 2022 05 31 pateikėme  Nacionalinei mokėjimo agentūrai  paraišką “Širvintų rajono 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas“.
  • 2022 08 17 NMA informavo apie skiriamą paramą projektui.
  • Šiandien, rugsėjo 5 d.  pasirašyta dvišalė projekto  paramos sutartis su NMA.
  • Naujo finansavimo laikotarpio strategijos parengimui skiriama iki 19 700,00 Eur  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“.
  • Nors Širvintų r. VVG iki 2023 m. pabaigos dar tęsiame strategijos įgyvendinimą,  rudens pabaigoje pradėsime diskutuoti, planuoti, analizuoti apie kaimiškųjų vietovių situaciją, naujojo  strategijos plano galimas priemones, veiklos  sritis.