NMA įvertino vietos veiklos grupių pažangą

Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko visų vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų (VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo.

VPS pažangai įvertinti naudojami trys pagrindiniai rodikliai: finansinio rezultatyvumo, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų kūrimo.

Širvintų rajono vietos veiklos grupės VPS pasiekti pažangos rodikliai: finansinio rezultatyvumo – 83,70 proc., fizinio rezultatyvumo – 100 proc., naujų darbo vietų kūrimo – 108 proc. Kadangi pažangos lygis yra labai geras, skirta papildoma parama VPS įgyvendinimui pratęsti.

 

VPS vykdytojaFinansinis rezultatyvumas, proc.Fizinis rezultatyvumas, proc.Sukurtų naujų darbo vietų skaičius, proc.Pažangos vertinimo rezultatas
Širvintų rajono vietos veiklos grupė83,70100108Pasiektas

1 lent. VPS rezultatyvumo vertinimo rezultatai