Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pritarė dar keliems projektams

Širvintų rajono vietos veiklos grupę, asociaciją (toliau – VVG)  džiugina tai, kad  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdžiuose, įvykusiuose gegužės mėn.,  buvo pritarta   dar keliems projektams, pateiktiems  Širvintų r. VVG Kvietimui Nr. 8.

Širvintų r. VVG strategijos lėšų parama paskirta:

  • Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“  (Nr. ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-2020/42VS-PV-20-1-11630-PR001) – 27 159,00 Eur (su PVM)  .
  • Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Viešosios erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ (Nr. ŠIRV-LEADER-6B-D-8-3-2020/ 42VS-PV-20-1-11601-PR001)  -11 386,00 Eur  (su PVM).
  • Jauno Širvintų rajono gyventojo vietos projektui „Dovydo Ožiūno verslo pradžia“ (Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-8-2-2020 / 42VS-PV-20-1-11617-PR001) skirta  31 221,00  Eur (be PVM) parama.

Širvintų rajono savivaldybės administracija pasinaudojusi asociacijos Širvintų r. VVG strategijos lėšų parama priemonei „Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“, Motiejūnų kaime bendruomenės poreikiams pastatys lengvų konstrukcijų konteinerines patalpas. Kiauklių kaime Savivaldybės administracija projektu įsipareigojusi sutvarkyti vietos gyventojų ir  svečių poilsiui bei  turiningam laisvalaikiui pritaikyti viešąją erdvę prie Kiauklių ežero.

Pagal Širvintų r. VVG strategijos priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“,  vietos projektu „Dovydo Ožiūno verslo pradžia“įsipareigota įsteigti Širvintų VVG teritorijoje veikiantį naują kasimo ir krovimo paslaugas teikiantį verslą.  Projekto vykdytojas prie šio projekto įgyvendinimo prisidės 31 proc. nuosavomis lėšomis, sukurs rajone dar vieną  naują darbo vietą ir ją turės išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus.