Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pritarė dar keliems projektams

Širvintų rajono vietos veiklos grupę, asociaciją (toliau – VVG)  džiugina tai, kad  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje,  buvo pritarta   dar keliems projektams, pateiktiems  Širvintų r. VVG Kvietimui Nr. 11.

Širvintų r. VVG strategijos lėšų parama paskirta:

  • Širvintų rajono gyventojo vietos projektui „Tado Žiedovainio verslo pradžia“ (Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-4-2023 / 42VS-PV-23-1-00059-PR001) skirta  49 710,00  Eur (be PVM) parama.
  • Širvintų rajono gyventojo vietos projektui „Dariaus Venckaus verslo plėtra“ (Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-5-2023 / 42VS-PV-23-1-00058-PR001) skirta  74 246,00  Eur (be PVM) parama.

Pagal Širvintų r. VVG strategijos priemonę VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, LEADER-19.2-6.2 vietos projektu „Tado Žiedovainio  verslo pradžia“ įsipareigota įsteigti Širvintų VVG teritorijoje veikiantį naują kasimo ir krovimo paslaugas teikiantį verslą.  Projekto vykdytojas prie šio projekto įgyvendinimo prisidės 36 proc. nuosavomis lėšomis, sukurs rajone dar vieną  naują darbo vietą ir ją turės išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus.

Pagal Širvintų r. VVG strategijos priemonę VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4 vietos projektu „Dariaus Venckaus  verslo plėtra“ įsipareigota plėsti Širvintų VVG teritorijoje veikiantį medžio apdirbimo paslaugas teikiantį verslą.  Projekto vykdytojas prie šio projekto įgyvendinimo prisidės 36 proc. nuosavomis lėšomis, sukurs rajone 1,5 etato naujų darbo vietų ir jas turės išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus.