Kvietimo Nr. 10 paraiškos

2022 m. gegužės 20 dieną baigėsi Kvietimo Nr. 10 paraiškų rinkimo laikas.

Džiugu pranešti, kad Kvietimo Nr. 10 metu buvo gautos 3 paraiškos, iš jų: 2 paraiškos infrastruktūros gerinimui  ir  1 – NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas.