Įvyko konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“

Širvintų r.  VVG  atstovai 2021 m. rugsėjo 30 d. dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo  (toliau – VVGT) konferencijoje „LEADER  2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“, kuri vyko  Raudondvario dvare, Kauno r.

Konferencijos tikslas – Kaimo plėtros programos priemonės LEADER įgyvendinimo kokybės gerinimas bei žinomumo didinimas.  Konferencijoje skirtingų Lietuvos apskričių VVG atstovai pristatė geruosius pavyzdžius, įžvalgas apie LEADER 2014-2020 m. laikotarpį. Konferencijos metu susipažinome su vietos projektų pavyzdžiais, dalyvavome darbo grupių diskusijose, formulavome konferencijos baigiamuosius sprendimus – išvadas.

Tą pačią dieną  vyko VVGT visuotinis rinkiminis narių susirinkimas, kurio metu buvo renkamas naujas VVGT pirmininkas bei valdybos nariai.

Džiaugiamės, kad Kristina Švedaitė, Kauno r. VVG pirmininkė,  vienbalsiai buvo išrinkta antrai  kadencijai  tęsti VVGT pirmininkės pareigas.

Nuotraukos iš Facebook puslapio VVG tinklas.