Įvyko informacinis susitikimas

Širvintų rajono vietos veiklos grupė  (asociacija)  rengia Širvintų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 metams.  Vakar, gruodžio 15 d., Kultūros centro salėje  buvo  surengtas informacinis  susitikimas  bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų,  verslo atstovams, ūkininkams, aktyviems gyventojams, Savivaldybės administracijos specialistams, politikams. 

Renginį pristatė VVG pirmininkas  Mindaugas Korsakas. Apie įgyvendintus 2015-2022 m. strategijos lėšomis finansuojamus vietos projektus ir jų naudą kaimo vietovėms pranešimą skaitė VVG administravimo vadovė Vita Janavičienė.

Su kaimo plėtros ateities perspektyvomis renginio dalyvius supažindino LSMC EKVI Verslo ekosistemų skyriaus tyrėja Erika Ribašauskienė.

Finansinės paramos galimybes projektams iki 2023-ųjų m. strategijos finišo pristatė  Širvintų r.VVG administratorė Kristina Radžiūnė.

Vietos veiklos grupė, siekdama išsiaškinti kokioms sritims tikslinga skirti naujo laikotarpio lėšas, susitikimo dalyviams pateikė anketą ir paprašė, kad gyventojai aktyviai įsijungtų į jos užpildymą.

Anketos adresas:

https://apklausa.lt/f/sirvintu-rajono-savivaldybes-kaimo-vietoviu-situacijos-ir-gyventoju-poreikiu-r7tswlg/answers/new.fullpage