Ieškome naujo komandos nario

Širvintų rajono VVG ieško naujo komandos nario – Administratoriaus neterminuotai darbo sutarčiai (0,5 etato).

Darbo vieta adresu: Vilniaus  g. 61,  Širvintos.

Darbo pobūdis – Širvintų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas (finansavimo sąlygų vietos projektams rengimas, vietos projektų vertinimas, administravimas, viešųjų pirkimų vykdymas, VVG veiklos viešinimas, įstaigos dokumentų rengimas, archyvavimas ir kt.)

Mėnesinis pareiginis darbo užmokestis – 885,00 Eur bruto, taikomas nuo  2021-05-01.

Reikalavimai:

  • Turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažesnę negu 2 m. darbo ir (arba) savanoriško darbo patirtį projektų valdymo arba VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje;
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais nevyriausybinių organizacijų veiklą, sugebėti jais vadovautis;
  • Puikus rašytinis ir žodinis lietuvių kalbos naudojimas, mokėti vieną užsienio kalbą, darbas Microsoft Office programomis;
  • Turėti vairuotojo pažymėjimą;
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa ir ją reglamentuojančiais Nacionaliniais ir ES teisės aktais;
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir taisyklėmis, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
  • Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus bei išvadas;
  • Privalumas turėti ne mažesnį kaip 1 metų administracinio darbo stažą.

Jūsų laiškų su gyvenimo aprašymais laukiame el. paštu [email protected] iki 2021 m. balandžio 2 d.

Papildoma informacija teikiama tel. +370 684 58409, VVG administravimo vadovė – Vita Janavičienė.

Plačiau apie Širvintų  rajono VVG veiklą: http://www.sirvintuvvg.lt/