Širvintų r. VVG visuotinis narių susirinkimas

2021 m. rugsėjo 9 d. įvyko asociacijos – Širvintų rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) visuotinis narių susirinkimas.

Trejų metų laikotarpiui patvirtinta nauja Širvintų r. VVG valdyba. Valdybos pirmininke išrinkta Rita Kacevičienė.
Visuotiniame narių susirinkime buvo pritarta Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos (VPS) keitimui. 2021 m. birželio 30 d. sėkmingai projektus įgyvendinančiai Širvintų r. VVG, paskirtos papildomos lėšos – 199 218 Eur tolimesniam strategijos įgyvendinimui. Lėšos skirtos darbo vietoms kaimo vietovėse kurti, todėl jos suplanuotos veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir priemonei „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.