Skirta parama teikti apgyvendinimo ir laisvalaikio pramogų paslaugas

2020 m. balandžio 28 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas priėmė sprendimą skirti paramą MB „Čiobiškio slėnis“ vietos projektui „Darnusis turizmas Čiobiškio slėnyje“, ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020. Projektui įgyvendinti skirta iki 43 840,00 Eur parama.

Projekto tikslas – skatinti aktyvaus poilsio ir turizmo plėtrą Širvintų rajone, teikiant poilsio, turiningo laisvalaikio bei apgyvendinimo ir pramogų paslaugas Čiobiškio kaime.

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti naujas darbo vietas kaimo gyventojams;
2. Įsigyti įrangą, reikalingą apgyvendinimo ir aktyvaus poilsio bei turizmo paslaugų įgyvendinimui;
3. Organizuoti apgyvendinimo ir aktyvaus poilsio bei turizmo paslaugų teikimą Čiobiškio k., Širvintų r.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos 2 naujos darbo vietos (1 etatas) – administratoriaus (0,5 etato) ir valytojo (0,5 etato); išlaikytos 3 darbo vietos (1,04 etato).