Skirta parama statybinių lauko darbų paslaugas teikiančiam verslui

2020 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas priėmė sprendimą skirti 18 933,00 Eur paramą Indrės Mučinienės vietos projektui „Indrės Mučinienės verslo įsikūrimas“, ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020. Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“,  LEADER-19.2-SAVA-5.

Projekto tikslas – Širvintų VVG teritorijoje įsteigti naują statybinių lauko darbų paslaugas teikiantį verslą

Projekto uždaviniai:

  1. Įsteigti pelningai veikiantį statybinių lauko tvarkymo darbų paslaugas teikiantį ūkio subjektą individualios veiklos pagrindu;
  2. Vykdyti užsakomuosius statybinių lauko tvarkymo darbų (kasinėjimo, griovimo, krovimo, žemės lyginimo) darbus Širvintų VVG ir aplinkinių rajonų gyventojams bei verslams;
  3. Sukurti naują darbo vietą.

Įgyvendinus projektą bus įsigytas mini ekskavatorius, sukurtos 2 darbo vietos (1 etatas) – 0,5 etato vadovo ir 0,5 etato operatoriaus.