Skirta parama autoserviso įsikūrimui

2019 m. kovo 29 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-86 buvo skirta parama Alvydui Roliui.

Alvydas Rolis planuoja įgyvendinti projektą „Alvydo Rolio autoserviso įsikūrimas“. Projektui įgyvendinti skirta 9890,00 Eur parama, bendra projekto vertė – 18 998,19 Eur su PVM.  Projektu siekiama įsteigti !pelningai veikiantį automobilių serviso centrą, teikti paslaugas Širvintų ir aplinkinių rajonų gyventojams ir sukurti naujas darbo vietas, taip prisidedant prie ekonominės plėtros kaimo vietovėje. Alvydas Rolis įsipareigojo sukurti 1,5 naujų darbo vietų.

Linkime projekto vykdytojui sėkmės įgyvendinant projektą!