Širvintų rajone planuojama ekologiškų speltos miltų gamyba

Kovo 2 dieną NMA projektų paramai gauti atrankos komitetas priėmė sprendimą skirti paramą Širvintų r. VVG Kvietimo Nr. 5 pateiktam ūkininkės Kristinos Martinėlienės projektui.

Ūkininkė Kristina Martinėlienė įgyvendins projektą „Kristinos Martinėlienės žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos pradžia“ pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“. Projekto įgyvendinimui skirta 34 007,00 Eur parama.

Projekto tikslas – padidinti Širvintų r. VVG įsikūrusio Kristinos Martinėlienės ūkio konkurencingumą, pradedant aukštesnės pridėtinės vertės ekologiškų žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą.

Įgyvendinus projektą bus sukurta 1 nauja darbo vieta – pagalbiniam darbuotojui ir išlaikytos 5,13 darbo vietos.