Širvintų r. VVG sėkmingai įveikė tarpinį vertinimą

2020 m. birželio 10 d. Žemės ūkio ministerijoje projektų atrankos komitete buvo patvirtinti LEADER vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai 35 vietos veiklos grupėms – tame tarpe ir Širvintų r. VVG.

Šio vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.

Džiaugiamės, kad Širvintų rajono VVG nuo 2016 m. pradžios iki 2019 m. pabaigos pavyko pasiekti puikių rezultatų –  finansuotuose projektuose sukurta 13 darbo vietų (iš suplanuotų 22), pasiektas finansinis rezultatyvumas – 42,31 proc. nuo visos paramos sumos vietos projektams.

Šie tarpinio vertinimo rezultatai reiškia, kad Širvintų rajono VVG „atšildytas“ 20 proc. nuo paskirtos paramos sumos sulaikytas rezervas ir skirtas papildomas finansavimas iš vertinimo rezervo – 31 196,00 Eur. Gautas papildomas finansavimas bus skirtas naujiems kvietimams, kuriuos planuojame skelbti rudenį.