PRIMENAME – renkamos paraiškos!

Širvintų r. VVG nuo 2020-03-23 dienos paskelbusi Kvietimą Nr. 7 teikti paprastus vietos projektus.

Paraiškas galima teikti pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemones/veiklos sritis:

– priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4;

– priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“,  LEADER-19.2-SAVA-5;

– priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, LEADER-19.2-4.2.

– priemonę „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“, LEADER-19.2-SAVA-6.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7 galioja nuo 2020 m. kovo 23 d. 9.00 val. iki 2020 m. gegužės 22 d. 15.45 val.

Kvietimo dokumentai pateikiami skiltyje Pareiškėjams: http://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 61, 418 k., 420 k., Širvintos. Paraiškos teikiamos asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

Dėmesio! Karantino laikotarpiu vietos projektų paraiškos turi būti pateikiamos užklijuotame voke, voką paliekant Širvintų rajono savivaldybės administracijos pašto dėžutėje.

Karantino laikotarpiu informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuotoliniu būdu, el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 609 93838, 8 684 58409.