Planuojamas VVG valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. vasario 11 d. 12.45 val. vyks Širvintų r. VVG valdybos posėdis.

Posėdis vyks Širvintų rajono savivaldybės administracijos III aukšto posėdžių salėje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Posėdžio darbotvarkė:

       1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimo pakartotinai VPS priemonėms ir veiklos sritims, kurioms nepanaudotos paramos lėšos;

      2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ planavimo;

      3. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“;

    4. Einamieji reikalai (dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinio vertinimo; dėl VVG Tinklo organizuojamos kelionės patirties sklaidai ir tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės užmezgimo; dėl visuotinio narių susirinkimo planavimo ir kt.).