Pasirašyta paramos sutartis maitinimo paslaugoms teikti

Džiaugiamės, kad 2019 metų pabaigoje buvo pasirašyta vietos projekto paramos sutartis su Viešąja įstaiga „Collegis“.

Viešoji įstaiga „Collegis“ planuoja įgyvendinti projektą „Maitinimo paslaugų teikimas Čiobiškio kaime, Širvintų rajone“, Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-4-4-2019. Projekto įgyvendinimui skirta 41 142,00 Eur be PVM paramos lėšų suma, paramos intensyvumas 80 proc. Projektas planuojamas įgyvendinti iki 2021 m. balandžio mėnesio.