Kvietimas dalyvauti VP atrankos komiteto posėdyje

Kviečiame Širvintų r. VVG valdybos narius 2020-02-11 d., 12 val. dalyvauti Kvietimo Nr. 6 vietos projektų atrankos komiteto posėdyje.

Posėdis vyks Širvintų rajono savivaldybės administracijos III aukšto posėdžių salėje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl vietos projektų atrankos darbo reglamento patvirtinimo;
  2. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-1C-M-6-1-2020 skyrimo;
  3. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020 skyrimo;
  4. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020 skyrimo.