Kvietimas į VVG valdybos posėdį

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas visuotinis karantinas, Širvintų r.  VVG organizuoja valdybos narių posėdį rašytine procedūra – elektroniniu paštu. Posėdis vyks nuo 2021 m. sausio 28 d. iki sausio 29  d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu sirvintuvvg@gmail.com.

Posėdžio darbotvarkė: dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020–us metus patvirtinimo. 

Posėdžio medžiaga VVG valdybos nariams išsiųstą el. paštu. Sprendimas bus priimtas gavus Valdybos narių pritarimą raštu, elektroniniu paštu.