Kvietimas dalyvauti VP atrankos komiteto posėdyje

Kviečiame Širvintų r. VVG valdybos narius 2019-10-04 d., 12 val. dalyvauti Kvietimo Nr. 5 vietos projektų atrankos komiteto posėdyje.

Posėdis vyks Širvintų rajono savivaldybės administracijos III aukšto posėdžių salėje, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl vietos projektų atrankos darbo reglamento patvirtinimo;
  2. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-5-1-2019 skyrimo;
  3. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-5-2-2019 skyrimo;
  4. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-5-3-2019 skyrimo.
  5. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-5-4-2019 skyrimo.
  6. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-5-5-2019 skyrimo.
  7. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-5-6-2019 skyrimo.