Kviečiame teikti vietos projektus

Širvintų r. VVG nuo 2019-07-15 dienos skelbia Kvietimą Nr. 5 teikti paprastus vietos projektus.

 Paraiškas bus galima teikti pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemones/veiklos sritis:

– priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, LEADER-19.2-6.2;

– priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4;

– priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“,  LEADER-19.2-SAVA-5;

– priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, LEADER-19.2-4.2.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5 galios nuo 2019 m. liepos 15 d. 9.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 13 d. 15.45 val.

Kvietimo dokumentai pateikiami skiltyje Pareiškėjams: http://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 61, 418 k., 420 k., Širvintos. Paraiškos teikiamos asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab.,  Širvintos LT–19120, el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 382 53334, 8 609 93838, 8 684 58409.