Kviečiame teikti paraiškas

Širvintų r. VVG nuo 2020-11-16 dienos skelbia Kvietimą Nr. 8 teikti paprastus vietos projektus.

Paraiškas bus galima teikti pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemones/veiklos sritis:

– priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4;

– priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, LEADER-19.2-6.2;

– priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“,  LEADER-19.2-SAVA-5;

– priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, LEADER-19.2-4.2.

– priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ LEADER-19.2-16.4;

– priemonę „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1;

– priemonę “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8 galios nuo 2020 m. lapkričio 16 d. 9.00 val. iki 2020 m. gruodžio 30 d. 17.00 val.

Kvietimo dokumentai pateikiami skiltyje Pareiškėjams: http://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 61, 418 k., 420 k., Širvintos. Paraiškos teikiamos asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

Dėmesio! Karantino laikotarpiu vietos projektų paraiškos turi būti pateikiamos užklijuotame voke, voką paliekant Širvintų rajono savivaldybės administracijos pašto dėžutėje.

Karantino laikotarpiu informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. nuotoliniu būdu, el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 609 93838, 8 684 58409.