Kviečiame pareiškėjus į informacinį renginį

Širvintų rajono vietos veiklos grupė paskelbė Kvietimą Nr. 4 teikti vietos projektų paraiškas ir kviečia potencialius vietos projektų pareiškėjus atvykti ir susipažinti su dokumentais teikti paraiškas pagal atskiras priemones/veiklos sritis.

Informacinis renginys vyks 2019-03-05 d. 17.30 val. kavinės „Lelija“ salėje, Plento g. 54, Širvintos.

Renginio metu supažindinsime su dokumentais Kvietimui Nr. 4 teikti paraiškas šioms priemonėms/veiklos sritims:

– Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” LEADER-19.2-6.2;

– Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” LEADER-19.2-6.4;

– Priemonė „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5;

– Priemonė „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6;

– Priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;

– Priemonė “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7.

Daugiau informacijos: tel. (8 382) 53 334; 8 609 93838; 8 684 58409; www.sirvintuvvg.lt ; el. p. sirvintuvvg@gmail.com