Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. birželio 9 dieną įvyko Širvintų r. VVG vietos projektų atrankos komiteto (PAK-7) posėdis. Posėdžio metu buvo svarstoma, ar Širvintų r. vietos veiklos grupės Kvietimui Nr. 7 gautos paraiškos vietos projektams yra kokybiškos ir sukuriančios pridėtinę vertę.


Gautos 4 paraiškos vietos projektams, planuojantiems sukurti rajone 3,75 naujas darbo vietas pagal skelbtas priemones „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ bei veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.

Posėdyje buvo nutarta, kad planuojami projektai prisidės prie Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 m. vietos plėtros strategijos tikslų, todėl posėdžio nariai rekomenduoja VVG administracijos darbuotojams pradėti tolimesnį vertinimo etapą – tinkamumo vertinimą.