Įvyko Kvietimo Nr. 8 PAK posėdis

2021-01-27 – 2021-02-02 dienomis vyko Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis rašytinės procedūros tvarka.

Posėdyje dalyvavo 10 vietos  projektų atrankos komiteto narių ir Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė,  vietos projektų atrankos komiteto narė-stebėtoja.

Kvietimo Nr. 8 metu buvo gautos 9 paraiškos. Nuspręsta 7 projektams pritarti ir pradėti kitą vertinimo etapą. 

Dviems projektams, pateiktiems pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5, neužteko lėšų. Atsižvelgus į tai, kad trūksta lėšų, buvo sudarytas gautų vietos projektų paraiškų preliminarus prioritetinis sąrašas. Nustatytas pridėtinės vertės (kokybės) pereinamasis balas – 65 balai. Projektų atrankos komiteto nariai priėmė sprendimą įtraukti projektus  į rezervinį sąrašą.

Skelbiame įvykusio PAK posėdžio protokolą, įsakymą ir įsakymo priedus.