Įgyvendintas pirmasis vietos projektas

UAB “GSV Group” įgyvendino vietos projektą „Gamybos padalinio modernizavimas bei plėtra“, Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-2-1-2018 pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.4.

Bendra vietos projekto vertė – 75 020,00 Eur su PVM, skirta paramos suma – 30 380,00 Eur be PVM. UAB „GSV Group“ prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 44 640,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšos, skiriamos  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

UAB “GSV Group“ nuo 2008 metų užsiima nestandartinių durų gamyba. Pagrindinis dėmesys skiriamas išskirtinio dizaino, nestandartinių matmenų bei konstrukcijų durų gamybai. Gamyba vykdoma Giedraičių g. 1, Juodiškių k., Alionių sen.,  Širvintų r. Didesnei plėtrai vystyti įmonei buvo reikalingas apdailos skyriaus modernizavimas bei papildomi darbuotojai, todėl įmonė, plėsdama veiklą, įsigijo modernias dažymo bei lakavimo kameras, su oro rekuperavimo sistema energijos taupymui bei tinkamos oro temperatūros reguliavimu. Turėdama tokią įrangą, įmonė įsteigė papildomas dvi pagalbinių darbuotojų darbo vietas (2 etatus). Įsigijus įrangą padidėjo pagaminamos produkcijos kiekis, su tinkamai sureguliuotais oro srautais bei reikiama temperatūra, nudažytas ar nulakuotas gaminių paviršius tapo kokybiškesnis, lygesnis, tolygiau išlietu paviršiumi. Įsigyta rekuperacijos sistema taupys šilumos energiją, todėl mažės gamybos patalpų šildymo kaštai. Pagamintos produkcijos kokybės gerinimui įmonė taip pat įsigijo gamybinių bei dažymo patalpų drėkinimo sistemą. Sistema palaiko pastovią patalpų santykinę oro drėgmę, todėl gamybos proceso metu mediniai ruošiniai bei medžio lukštas mažiau deformuojasi, trūkinėja, o dažymo patalpose, ypatingai šildymo sezono metu, mažės dulkėtumas, statinis krūvis, todėl dažymo, lakavimo metu paviršiai bus mažiau dulkėti, gerės produkcijos kokybė. Oro drėkinimo sistema bus naudinga ir gamybinėse patalpose dirbantiems darbuotojams – tinkamas oro drėgnumas gerins darbuotojų savijautą.