Džiugi žinia vietos projektų vykdytojams ir pareiškėjams!

Siekiant paspartinti paramos lėšų įsisavinimą, 2020-07-14 d. buvo pakeistos vietos projektų administravimo taisyklės, pagal kurias išankstinio mokėjimo (avanso) iki 50 proc. taikymas galimas naujiems vietos projektams ir neužbaigtiems įgyvendinti vietos projektams. 

Projekto vykdytojai, norintys gauti 50 proc. avansą turi kreiptis į VVG dėl sutarties pakeitimo.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių aktuali redakcija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr